با پیگیری مستمر، تلاش و زحمات ارزشمند کارشناسان و مهندسین شرکت آ.س.پ و حمایت های بی دریغ مدیران محترم شرکت بین المللی توسعه ساختمان گواهی پایان کارمجتمع مسکونی تجاری 404 واحدی بعثت واقع در منطقه 15 تهران در تاریخ 1402/05/22 صادر و بدین ترتیب فرآیند صدور سندهای تفکیکی مجتمع آغاز...