توضیحات پروژه

 • کارفرما: مشارکتی
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور تل تاو
 • محل اجرا: استان آذربایجان شرقی – تبریز
 • مدت اجرا : 39 ماه
 • سال خاتمه: 1398
 • هزینه اجرای پروژه : 335000 میلیون ریال
 • نوع پروژه : مسکونی
 • تعداد طبقات : 13 طبقه (دو برج 13 طبقه)
 • مساحت زمین: 4600 مترمربع
 • زیر بنای کل: 23000 مترمربع
 • موقعیت پروژه : استان آذربایجان شرقی – تبریز – شهرک رشدیه

دو برج مسکونی 13 طبقه در منطقه خوش آب و هوای رشدیه تبریز با در نظر گرفتن نیازهای بومی طراحی و احداث شده است. نمای مجموعه ترکیبی زیبایی از سنگ و سیمان شسته است که قوس های دو سر ساختمان آن را به لحاظ بصری از سایر ساختمان های مجاور خود متمایز نموده است