توضیحات پروژه

 • کارفرما: شرکت افق سازه پایا
 • مشاور : ……………
 • محل اجرا: مشهد
 • مدت اجرا : 18 ماه
 • کاربری پروژه : ساختمان پزشکان
 • تعداد طبقات : 19 طبقه
 • مساحت زمین: 1391 مترمربع
 • زیر بنای کل: 18648 متر مربع

پروژه ساختمان پزشکان مریم مشهد در زمینی به مساحت 1391 مترمربع در 19 طبقه با زیر بنای کل 18648 مترمربع در شهر مشهد مقدس در حال اجرا می باشد. شرکت آ.س.پ قرارداد تکمیل و تحویل پروژه به صورت پیمانکار بر عهده دارد.

درصد پیشرفت پروژه

 • 90%

  بازنگری طراحی

 • 100%

  سازه

 • 90%

  سفت کاری

 • 37%

  نازک کاری

 • 40%

  تاسیسات برقی و مکانیکی

 • 55%

  عملیات اجرایی ناشی از بازنگری