توضیحات پروژه

 • کارفرما:  سازمان مهندسی  و عمران شهر تهران
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور نیرسان
 • محل اجرا:  استان تهران – شهر تهران
 • مدت اجرا : 12 ماه
 • سال خاتمه: 1376
 • هزینه اجرای پروژه :4000 میلیون ریال
 • نوع پروژه :پارکینگ طبقاتی
 • تعداد طبقات : 2 طبقه
 • مساحت زمین: 10000مترمربع
 • زیر بنای کل: پارکینگ 8000  مترمربع
 • موقعیت پروژه : تهران – ضلغ جنوب پارک شهر – خیابان بهشت

سازه این ساختمان اسکلت فلزی باسقف کامپوزیت می باشد به لحاظ نوع عملکرد این ساختمان فاقد تأسیسات حرارتی و با برودتی است و سیستم الکتریکی آن شامل اعلام و اطفاء حریق می باشد و از سیستم دوربین مدار بسته بهره مند می باشد از بام این بنا برای فضای سبز و آب نما استفاده شده است.