توضیحات پروژه

 • کارفرما: شرکت مخابرات ایران
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور آتک
 • محل اجرا: استان تهران – شهرستان تهران
 • مدت اجرا : 42 ماه
 • سال خاتمه: 1374
 • هزینه اجرای پروژِه : 6800 میلیون ریال
 • نوع پروژه :  اداری و فنی
 • تعداد طبقات : 5 طبقه
 • مساحت زمین : 29500 مترمربع
 • زیر بنای مفید:  اداری 36000 مترمربع، سایر 2000 مترمربع
 • مساحت محوطه سازی: 19572 مترمربع
 • موقعیت پروژه : تهران – اتوبان کردستان – خیابان شیخ بهایی

این ساختمان بعنوان مرکز ارتباطات راه دور (داخلی و خارجی) با ظرفیت بسیار زیاد، با مرکز مخابرات میدان امام از طریق سه رشته کابل نوری پارالل است به این دلیل ویژگی های خاصی در معماری و سازه و تأسیسات مکانیکی پروژه در نظر گرفته شده که مهمترین آنها عبارتند از:

1- اجرای بیش از 17000 مترمربع کف کاذب به منظور سهولت کابل کشی بین سالنها مختلف، دستگاهها و تجهیزات
2- وجود بیش از 15 بخش هوا رسان به سالنهای دستگاهها

3- سیستم کاملا ابداعی نصب سنگ های نما