توضیحات پروژه

 • کارفرما: شرکت عمران قشم
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر
 • محل اجرا: استان هرمزگان – شهرستان هرمزگان
 • مدت اجرا : 23 ماه
 • سال خاتمه: 1378
 • هزینه اجرای پروژه : 9880  میلیون ریال
 • نوع پروژه : تجاری اداری
 • تعداد طبقات : 2 طبقه
 • مساحت زمین: 12000 مترمربع
 • زیر بنای کل:  اداری  5000 مترمربع تجاری 5000 مترمربع
 • موقعیت پروژه : جزیره قشم

مجموعه نخل زرین قشم یک مجموعه تجاری و اداری است که سطح تجاری و اداری آن هر کدام به میزان 5000 مترمربع می باشد. این مجموعه دارای 2 بلوک سه طبقه است.

طبقه همکف 21 واحد تجاری به اضافه راهروهای ارتباطی و ورودی ها

نیم طبقه اول انبارهای مربوط به واحدهای تجاری

طبقه اول سوئییت های اداری

سازه این مجموعه فلزی و نمای مجموعه سیمان به اضافه کنیتکس و در تأسیسات مکانیکی آن از پکیج استفاده شده

نمای مجموعه سیمان به اضافه کنتکس می باشد.