توضیحات پروژه

 • کارفرما:  سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
 • مشاور : شرکت مهندسین مشاور نیرسان
 • محل اجرا: استان تهران – شهر تهران
 • مدت اجرا : 52 ماه
 • سال خاتمه: 1375
 • هزینه اجرای پروژه :21000 میلیون ریال
 • نوع پروژه : اداری
 • تعداد طبقات : 11 طبقه
 • مساحت زمین:1000 مترمربع
 • زیر بنای کل: 9000 مترمربع
 • موقعیت پروژه :  تهران – ضلغ جنوب پارک شهر – خیابان بهشت

کارشناسان در توصیف نفیس بودن تزئینات و اجرای ساختمان، آن را در حد میراث معماری دوره معاصر قلمداد کرده اند. در نازک کاری و کارهای تزئینی آن از سنگ های گران قیمت، چوب و برنز استفاده شده و اجرای آن در حد اعلا کیفیت ممکن انجام شده است.

این پروژه در ابتدا برای بخش های خدمات شهرداری تهران طراحی گردید. اما در مراحل بعد با تغییر کاربری از سوی مسئولین شهرداری، برای دفتر شهردار، مشاوران و معاونین وی تکمیل گردید و در نهایت شورای شهر تهران نیز در آن استقرار یافت.

این بنا با توجه به عملکرد آن از پیشرفته ترین و مدرن ترین تجهیزات و سیستم های ساختمانی، تأسیساتی و برقی بهره مند می باشد.