توضیحات پروژه

 • کارفرما: شرکت بیمه کوثر
 • مدت اجرا : 14 ماه
 • کاربری پروژه : اداری
 • تعداد طبقات : 15 طبقه
 • مساحت زمین: 1000 مترمربع
 • زیر بنای کل: ۱۱۲۹۰ متر مربع

در تاریخ ۹۹/۴/۲۵ پروژه بیمه کوثر با موضوع احداث ساختمان اداری شرکت بیمه کوثر بین شرکت بیمه کوثر و شرکت آ س پ در قالب قرارداد پیمان مدیریت جهت تکمیل کارهای باقی مانده پروژه شروع شد.

درصد پیشرفت پروژه

 • 99.5%

  طراحی

 • 100%

  اجرای اسکلت

 • 99.6%

  سفت کاری

 • 87.5%

  نازک کاری

 • 87.7%

  تاسیسات برقی و مکانیکی