توضیحات پروژه

 • کارفرما: شرکت تیسا کیش
 • مشاور : مهندسین مشاور پیمان غدیر
 • محل اجرا: جزیره کیش
 • کاربری پروژه : مسکونی
 • تعداد طبقات : 18 طبقه
 • مساحت زمین: 2500 مترمربع
 • زیر بنای کل: 39400 مترمربع

پروژه برج های رویای کیش در مجتمع مسکونی رویای کیش که شامل برج های ۱۸ طبقه با زیربنای تقریبی ۱۹۷۰۰ متر مربع میباشد. این قرارداد برای برج های ۴و۵ در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۸ منعقد و برج ۲ در حین اجرای برج های مذکور جهت اجرا به شرکت آ س پ ابلاغ شد.

درصد پیشرفت پروژه

 • 100%

  طراحی

 • 100%

  اجرای اسکلت

 • 100%

  سفت کاری

 • 100%

  نازک کاری

 • 100%

  تاسیسات برقی و مکانیکی