توضیحات پروژه

 • کارفرما: بانک صادرات ایران
 • مشاور : آقای مهندس صفا منش و مهندسین مشاور پیمان غدیر
 • محل اجرا: استان تهران – شهر تهران
 • مدت اجرا : 48 ماه
 • سال خاتمه: 1375
 • هزینه اجرای پروژه : 17000 میلیون ریال
 • نوع پروژه : تجاری
 • تعداد طبقات : 6 طبقه
 • مساحت زمین: 7945 مترمربع
 • زیر بنای کل:  37000 مترمربع
 • موقعیت پروژه :  تهران – خیابان امام خمینی

این ساختمان با توجه به عرض کم زمین به صورت عمقی بامعماری مدرن طراحی شده است و به دلیل عمق زیاد زمین با استفاده از نورگیرهای سقفی در کریدور وسط از نور طبیعی استفاده شده است

نمای این ساختمان ضمن سادگی از جذابیت خاصی بهره مند است.