توضیحات پروژه

  • کارفرما: شرکت ساختمانی گروه توسعه صنایع بهشهر
  • مشاور : شرکت مهندسین مشاور دار افزین
  • محل اجرا: استان تهران – شهرستان تهران
  • مدت اجرا : 10 ماه
  • سال خاتمه: 1379
  • هزینه اجرای پروژه : 2550 میلیون ریال
  • نوع پروژه : گودبرداری، سازه نگهبان و فونداسیون
  • مساحت زمین: 1400 مترمربع
  • موقعیت پروژه : تهران – میدان آرژانتین – خیابان بخارست – نبش خیابان 15

اجرای عملیات پی سازی این پروژه به لحاظ موقعیت ویژه آن و لزوم خاکبرداری و پی سازی و احداث دیوار حائل در کل سطح زمین از صعوبت و پیچیدگی خاصی برخوردار بود.

خاکبرداری و عملیات اجرایی این پروژه نیاز به یک تیم فنی متخصص و کار آزموده کارگاهی داشت تا بتواند با شرایط محیطی تصمیمات تیمی لازم را در هر زمان اتخاذ نماید.

شرکت آ.س.پ با برخورداری از چنین تیمی موفق به اجرای آن در زمان مناسب و با ایمنی کامل شده شده است

از ویژگی های خاص این پروژه اجرای همزمان عملیات گودبرداری و سازه نگهبان آن به ارتفاع 18 متر می باشد.

این پروژه به لحاظ مشکلات عملیات اجرایی آن جزء کارهای خاص به شمار می آید.