Project Details

 • کارفرما: شرکت آ.س.پ
 • مشاور : شرکت مهندسين مشاور نقش پایدار
 • محل اجرا: استان تهران – شمشک
 • مدت اجرا : در دست طراحی
 • سال خاتمه: در دست طراحی
 • هزينه اجراي پروژه : 990000 ميليون ريال (برآورد اولیه)
 • نوع پروژه : تفریحی – اقامتی
 • تعداد طبقات : 15 طبقه
 • مساحت زمين: 38000 مترمربع
 • زير بناي کل: 95000 مترمربع
 • موقعيت پروژه : تهران – شمشک

یکی از محورهای جدید مورد تأکید، بهره گیری از مولفه های معماری پایدار و سبز در طراحی پروژه می باشد که این موضوع با وضعیت و سیاست های ملی در عرصه ساختمان کاملاً انطباق دارد و از جهتی با تحلیل وضع موجود ساخت و ساز در شهر شمشک، طراحی پروژه مرکز گردشگری شمشک بر پایه معماری پایدار می تواند نقطه عطفی در هدایت سیاست های ساخت و ساز در این شهر محسوب شود و پیش بینی می گردد منافع میان مدت و دراز مدت اجرای این پروژه با مشخصه فوق در اصلاح روندهای بهینه سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست شهر شمشک از مهمترین ممیزههای این پروژه به نسبت سایر طرح های اجرا شده یا در دست اجرا در این شهر محسوب شود.