پروژه های در دست احداث

ساختمان اداری تجاری غدیر

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری غدیر

سال خاتمه:  در حال احداث

پروژه اداری ملاصدرا

کارفرما: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

سال خاتمه:  در حال احداث

پروژه ساختمان پزشکان مشهد

کارفرما: شرکت افق سازه پایا

سال خاتمه:  در حال احداث