پروژه های آتی

پروژه اداری ملاصدرا

کارفرما: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

سال خاتمه:  در حال احداث