حوزه مدیریت اجرایی

شهرام باقری مرنی

مدیر پروژه شهرک نمونه

دکترای مدیریت محیط زیست

اسماعیل عظیم پور راد

مسئول پیگیری امور پروژه ها

کارشناس ارشد مهندسی عمران

علی جعفریان

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

کارشناس ارشد مهندسی عمران

فرهاد سعدوندی

مسئول دفتر اجرایی

حوزه مدیریت فنی و مهندسی

امیرحسین اقبالی

رئیس فنی و مهندسی و مدیر پروژه

دکترای ژئوتکنیک

آیدین دانش عدالت

قائم مقام مدیریت فنی و مهندسی

کارشناسی عمران

علی سامنی

کارشناس تاسیسات مکانیکی

کارشناسی مهندسی مکانیک

مهرداد مطلبی خواه

کارشناس تاسیسات الکتریکی

کارشناس برق

احسان فیاضی

کارشناس مسئول معماری

دکترای معماری

سارا جعفری

کارشناس معماری

کارشناس ارشد معماری

الهه صیدآبادی

کارشناس طراحی شهری

کارشناس ارشد طراحی شهری

سمیه صفا کیش

کارشناس دفتر فنی

کارشناس معماری

اسماعیل عباسی بابیانی

مسئول دفتر فنی و مهندسی

کارشناس مهندسی برق

حوزه مدیریت پشتیبانی، اقتصادی و فروش

علی اسدی مجد

رئیس امور حقوقی

کارشناس حقوق

علیرضا بهارلو

رئیس بازرگانی

کارشناس ارشد مدیریت بین الملل

مهسا بخشیان

سرپرست املاک

کارشناس حقوق

واحد پیمان و رسیدگی

محمدرضا منصوری پور

رئیس واحد پیمان و رسیدگی

کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت

مهدی جان بزرگی

مسئول قراردادها و رسیدگی

کارشناس ارشد مهندسی عمران

بهنام اقدام راد

مسـئول امور مناقصات و رسـیدگی

کارشناس مهندسی عمران

حوزه مدیریت مالی و اداری

عبدالله قادر فقه

رئیس امور مالی

فوق دیپلم حسابداری

نصرالله گیوری

خزانه دار

فوق دیپلم حسابداری

علی اصغر اسدی

مسئول انبار

پریسا دانش جویان

کارمند امور مالی

کارشناس الکترونیک

حبیب رضا زاده

کارمند امور مالی

آیدین نقوی

کارمند امور مالی

فوق دیپلم

محمد عرفان گیوری

کارمند امور مالی

حمید رضا اسعدی

رئیس امور اداری

کارشناس ارشد حقوق

مجید نصر آبادی

مسئول دبیرخانه

کارشناس مهندسی

مهدی فرهنگ پناه

مسئول IT

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

محسن مفاخری

کارمند اداری

غلامرضا ابراهیمی

مسئول دفتر مدیریت

دیپلم

جعفر احمدی

مسئول دفتر پروژه ارتقاء کیفیت

فرهاد سالاروند

حراست

علی دوست

کارمند اداری

قباد سلیمانی

کارمند اداری

حسین جهانی

کارمند اداری