فروش واحدهای مسکونی تبریز

این شرکت در نظر دارد تعدادی از واحدهای مسکونی خود واقع در شهرستان تبریز را به شرح جدول زیر به فروش رساند . متقاضیان محترم می توانند جهت هماهنگی و بازدید با شماره 88793632 تماس حاصل نمایند.

برج آ س پ بلوک A

طبقه همکف – واحد A0 – متراژ 130

برج آ س پ بلوک B

طبقه همکف – واحد C0 – متراژ 100

برج آنا

طبقه هفتم – واحد F7 – متراژ 107.68