ماموریت های شرکت آ. س. پ

مأموریت شرکت آ.س.پ ارائه خدمات و فعالیت های پیمانکاری و مدیریت اجرایی پروژه های پیچیده ساختمانی به ویژه پروژه های بلند مرتبه و پروژه های انبوه سازی میباشد که عبارتند از :

۱-  سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی

۲-  مطالعه، طراحی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی اعم از مسکونی، اداری، تجاری، تاسیساتی و غیره.

۳-  جذب سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت مدنی در ایجاد، ساخت، توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی، تاسیساتی و صنایع مرتبط با آن‌ها.

۴- مشاوره، نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی به صورت پیمانکاری یا امانی.

۵-  ایجاد سیستم منظم اطلاع‌رسانی از وضعیت عملکرد پروژه‌ها (کنترل پروژه).

۶-  انجام کارهای مقاطعه‌کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار.

۷-  ارتقای سطح دانش تخصصی و عملی صنعت ساختمان با کاربرد روش‌ها و تکنولوژی‌های نوین و برقراری ارتباط فنی و تجاری با صاحبان فن در جهان، برای انتقال دانش فنی و تکنولوژی‌های مرتبط.

۸-  تهیه زمین شامل خرید، اجاره یا تملک و یا از طریق ادارات مرتبط و غیره به منظور ساخت و اجرای پروژه‌های ساختمانی.

۹-  ورود به پروژه‌های ساختمانی به روش مشارکت در ساخت.