اطلاعات تماس

نشانی : ایران – تهران – میدان ونک – خیابان شهید عباسپور – روبروی بیمارستان دی – پلاک ۱۶

تلفن : ۸۸۸۸۱۳۶۲ – ۸۸۷۷۰۸۵۲ – ۸۸۷۷۰۷۷۷

فاکس دبیرخانه : ۸۸۷۹۳۰۹۴

واحد فروش : ۸۸۷۹۳۶۳۲

واحد سهام : ۸۸۷۹۳۶۳۱ – فکس : ۸۸۷۷۴۱۸۲

پست الکترونیک : info@asp-co.ir