شهرک مسکونی ۲۰۰۰ واحدی شهریار

توضیحات

شهرک مسکونی ۲۰۰۰ واحدی شهریار مشتمل بر یکصد بلوک ۲۰ واحدی است که ضمن رعایت استانداردهای ساختمان سازی و در نظر گرفتن امکانات رفاهی مورد نیاز ساکنین، در فاز اول خود در قالب پروژه مسکن مهر طراحی و اجرا شده است. تعداد حدود ۸۰ باب واحد تجاری در بخش های ورودی و مرکزی شهرک با کاربری های مختلف مورد نیاز طراحی شده که بخشی از آن در دست بهره برداری و تعدادی در حال احداث می باشد.

مشخصات عمومی

کارفرما: شرکت آ. س. پ
مشاور: مهندسین مشاور آرمانشهر
محل اجراء: تهران – ملارد
سال خاتمه: فاز یک ۱۳۹۳ (۱۵۴۰ واحد) – فاز دو در دست ساخت (۴۴۰ واحد)
هزینه اجراء: ۱.۰۶۲.۶۷۵ میلیون ریال فاز ۱ + ۲۵۵.۱۸۳ میلیون ریال فاز دو
کاربری پروژه: تجاری – مسکونی
تعداد طبقات: ۶ طبقه
مساحت زمین: ۳۰۰۰۰۰ مترمربع
زیربنای کل: ۲۴۲۰۰۰ مترمربع

موقعیت

فاز اول ۱۵۴۰ واحد (تکمیل شده) + فاز دوم ۴۶۰ واحد (در دست اجراء)

طراحی
اجرای اسکلت
اجرای سفت کاری و نازک کاری
اجرای تاسیسات مکانیکی
اجرای تاسیسات الکتریکی
% ۸۶

پیشرفت فیزیکی کل