ساختمان اداره کل شهرداری

توضیحات

این بنا با توجه به عملکرد آن از پیشرفته ترین و مدرنترین تجهیزات و سیستم های ساختمانی ، تاسیساتی و برقی بهره مند میباشد.

در نازک کاری و کارهای تزیینی آن از سنگ های گران قیمت، چوب و برنز استفاده شده است و اجرای آن در حد اعلای کیفیت ممکن انجام شده است.کارشناسان در توصیف نفیس بودن تزییات و اجرای ساختمان، آنرا در حد میراث معماری دوره معاصر قلمداد کرده اند.

مشخصات عمومی

کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور نیرسان
محل اجراء: تهران 
مدت اجراء: ۵۲ماه
سال خاتمه: ۱۳۷۵
هزینه اجراء:
کاربری پروژه: اداری 
تعداد طبقات: ۱۱طبقه
مساحت زمین:  ۱۰۰۰مترمربع
زیربنای کل: ۹۰۰۰مترمربع

موقعیت