دانشگاه شاهد

توضیحات

ساختمان دانشکده ریاضی بخشی از دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد میباشد. این بن دارای کتابخانه، کلاس های درس، بخش های اداری و فضاهای کمک آموزشی است.

این دانشکده بر اساس طرح جامع دانشگاه شاهد طراحی و ساخته شده است. سازه این بنا بتنی است و از تاسیسات کامل مکانیکی و برقی بهره مند است. محوطه این مجموعه نیز با حدود ۴۰۰۰مترمربع مساحت، روحیه مفرحی به ساختمان آموزشی بخشیده است.

مشخصات عمومی

مشاور: دانشگاه شاهد
محل اجراء: تهران
مدت اجراء: ۲۷ماه
سال خاتمه: ۱۳۷۹
هزینه اجراء:
نحوه اجراء:
کاربری پروژه: اداری و آموزشی
تعداد طبقات: ۳طبقه
مساحت زمین: ۱۱۰۰۰ متر مربع
زیربنای کل: ۱۲۰۰۰ متر مربع

موقعیت

طراحی
اجرای اسکلت
اجرای سفت کاری و نازک کاری
اجرای تاسیسلت مکانیکی
اجرای تاسیسات الکتریکی
% ۱۰۰

پیشرفت فیزیکی کل