ساختمان صدف سمنان

توضیحات

شرکت ASP در این پروژه علاوه بر عهده دار بودن وظیفه ساخت، تکمیل طراحی و مشاوره را عهده دار بوده است. عملکرد این بنا تجاری – اداری است که متعلق به بانک صتدرات استان سمنان میباشد. طبقات همکف و زیرزمین  اول به کاربری تجاری و طبقات فوقانی به کاربری اداری  اختصاص یافته است. در طراحی بنا از تلفیق معماری مدرن و اسلامی بهره گیری شده و نقوش معماری اسلامی ایرانی زینت بخش نمای آجری ساختمان میباشد. این بنا از شاخص ترین ساختمان های شهر سمنان دقلمداد میگردد.

مشخصات عمومی

مشاور: بانک صادرات سمنان
محل اجراء: سمنان
مدت اجراء: ۱۸ ماه
سال خاتمه: ۱۳۷۹
هزینه اجراء:
نحوه اجراء:
کاربری پروژه: تجاری – اداری
تعداد طبقات: ۶طبقه
مساحت زمین: ۱۹۰۰ متر مربع
زیربنای کل: تجاری ۱۹۰۰ متر مربه – اداری ۴۶۰۰ متر مربع

موقعیت

طراحی
اجرای اسکلت
اجرای سفت کاری و نازک کاری
اجرای تاسیسلت مکانیکی
اجرای تاسیسات الکتریکی
% ۱۰۰

پیشرفت فیزیکی کل