پروژه مسکونی رشدیه

توضیحات

دو برج مسکونی ۱۳ طبقه در منطقه خوش آب و هوای رشدیه تبریز و با در نظر گرفتن نیازهای بومی طراحی شده و در حال احداث می باشد. نمای مجموعه ترکیب زیبایی از سنگ و سیمان شسته است که قوس های دو سر ساختمان آن را به لحاظ بصری از سایر ساختمانهای مجاور خود متمایز نموده است.

مشخصات عمومی

مشاور: مهندسین مشاور تل تاو
محل اجراء: تبریز
مدت اجراء: طبق برنامه زمانبندی ۳۹ ماه
سال خاتمه: در دست اجرا
هزینه اجراء: ۳۳۵.۰۰۰ میلیون ریال
نحوه اجراء: E.P.C.F
کاربری پروژه: مسکونی
تعداد طبقات: ۲ برج ۱۳ طبقه
مساحت زمین: ۴۶۰۰ مترمربع
زیربنای کل: ۲۳۰۰۰ مترمربع

موقعیت

طراحی
اجرای اسکلت
اجرای سفت کاری و نازک کاری
اجرای تاسیسات مکانیکی
اجرای تاسیسات الکتریکی
% ۱۰۰

پیشرفت فیزیکی کل