مجتمع پاسارگاد

توضیحات

پروژه پاسارگاد در بافت فرسوده پایتخت در زمینی که از تجمیع تعداد زیادی پلاک های منفرد تشکیل شده در حال احداث می باشد.

سازه بتن مسلح این پروژه که متشکل از ۶ بلوک با تعداد طبقات ۵ و ۱۳ (بصورت یک در میان) می باشد و از دیوار برشی بتنی ویژه همراه با سقف کوبیاکس تشکیل یافته است. پروژه پاسارگاد مشتمل بر ۱۹۵ واحد تجاری در طبقات همکف و زیر همکف و ۸۴ واحد اداری و ۳۵۷ واحد مسکونی در طبقات بالای همکف می باشد.

مشخصات عمومی

مشاور: مهندسین مشاور شارستان
محل اجراء: تهران 
مدت اجراء: طبق برنامه زمانبندی ۳۰ ماه
سال خاتمه: در دست اجرا
هزینه اجراء: ۱.۱۱۲.۰۰۰ میلیون ریال
نحوه اجراء: E.P.C.F
کاربری پروژه: تجاری – اداری – مسکونی
تعداد طبقات: ۶ بلوک ۵ و ۱۳ طبقه
مساحت زمین: ۲۰۰۰۰ مترمربع
زیربنای کل: ۱۳۰۰۰۰ مترمربع

موقعیت

طراحی
اجرای اسکلت
اجرای سفت کاری و نازک کاری
اجرای تاسیسات مکانیکی
اجرای تاسیسات الکتریکی
% ۱۲

پیشرفت فیزیکی کل