پارک نظامی گنجوی

توضیحات

این پارک با استفاده از شیب طبیعی زمین و در تراس بندی های مختلف و با طرحی ارگانیک و استفاده از مصالح سنگ مالون ساخته شده و دارای روحیه طبیعی است.پیاده رو ها که بصورت منحنی روی شیب طبیعی زمین احداث شده اند، منظر زیبا و متنوعی برای عابرین پیاده بوجود می آوردند.

فضای این پارک شامل :

کتایخانه، دفتر پارک، رستوران، فضای بازی، آب نما، سرویسهای بهداشتی،پست برق و پمپ خانه میباشد.

کف و دیواره و تراسهای پارک که با پلهای متعددی با یکدیگر ارتباط دارند تماما از سنگ سبز ساخته شده و برای تاسیسات کتابخانه از پکیج استفاده شده است.

مشخصات عمومی

کارفرما: سازمان پارک های شهرداری تهران
مشاور: شرکت مهندسین مشاور غدیر
محل اجراء: تهران 
مدت اجراء: ۳۶ماه
سال خاتمه: ۱۳۷۵
هزینه اجراء:
کاربری پروژه: فرهنگی – تفریحی
تعداد طبقات:
مساحت زمین:  ۱۵۰۰۰مترمربع
زیربنای کل: فرهنگی ۳۰۰۰ مترمربع

موقعیت