مجتمع مسکونی عرفان

توضیحات

این پروژه متشکل از چهار برج دو قلو (مجموعا ۸ برج) در ضلع شمالی دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس در منطقه چیتگر و مشتمل بر ۶۰۰ واحد مسکونی است. استفاده از حیاط مرکزی در معماری اسلامی – ایرانی که به عنوان عامل سازمان دهنده و وحدت بخش احجام مجاور فضای عمومی در جهت محورهای اصلی سایت عمل می نماید.

مشخصات عمومی

کارفرما: شرکت بین المللی توسعه ساختمان
مشاور: مهندسین مشاور پیمان غدیر
محل اجراء: تهران
مدت اجراء: ۴۸ ماه
سال خاتمه: ۱۳۹۰
هزینه اجراء: ۷۸۰.۰۰۰ میلیون ریال
کاربری پروژه: مسکونی
تعداد طبقات: ۱۶ و ۲۲ طبقه
مساحت زمین: ۳۰۰۰۰ مترمربع
زیربنای کل: ۱۳۵۰۰۰ مترمربع

موقعیت