گودبرداری برج بهشهر

توضیحات

اجرای عملیات پی سازی این پروژه به لحاظ موقعیت ویزه ان و لزوم خاک برداری و پی سازی و احداث دیوار حایل در کل سطح زمین از صعوبت و پیچیدگی خاصی برخوردار بود.

خاکبرداری و عملیات اجرایی این پروژه نیاز به یک تیم فنی متخصص و کارآزموده کارگاهی داشت تا بتواند با شرایط محیطی تصمیمات تیمی لازم را در هر زمان اتخاذ نماید.

شرکت ASP با برخورداری از چنین تیمی موفق به اجرای آن در زمان مناسب و با ایمنی کامل شده است.از ویژگی های خاص این پروژه اجرای همزمان عملیات گودبرداری و سازه نگهبان ان به ارتفاع ۱۸متر میباشد.این پروژه به لحاظ مشکلات عملیات اجراییی آن جزء کارهای خاص به شمار می آید.

مشخصات عمومی

مشاور: شرکت ساختمانی گروه توسعه صنایع بهشهر
محل اجراء: تهران
مدت اجراء: ۱۰ماه
سال خاتمه: ۱۳۷۹
هزینه اجراء:
نحوه اجراء:
کاربری پروژه: گودبرداری، سازه نگهبان و فوندانسیون
تعداد طبقات:
مساحت زمین: ۱۴۰۰ متر مربع
موقعیت پروژه :
تهران م آرژانتین خ بخارست نبش خ ۱۵

موقعیت

طراحی
اجرای اسکلت
اجرای سفت کاری و نازک کاری
اجرای تاسیسلت مکانیکی
اجرای تاسیسات الکتریکی
% ۱۰۰

پیشرفت فیزیکی کل