بازار ابزار و یراق تهران

توضیحات

این ساختمان با توجه به عرض کم زمین بصورتی عمقی با معماری مدرن طراحی شده است و به دلیل عمق زیاد زمین با استفاده از نورگیرهای سقفی در کریدور وسط از نور طبیعی استفاده مینماید.

نمای این ساختمان ضمن سادگی از جذابیت خاصی بهره مند است.

مشخصات عمومی

کارفرما: بانک صادرات ایران
مشاور: آقای مهندس صفامنش و مهندسین مشاور پیمان غدیر
محل اجراء: تهران 
مدت اجراء: ۴۸ماه
سال خاتمه: ۱۳۷۵
هزینه اجراء:
کاربری پروژه: تجاری
تعداد طبقات: ۶طبقه
مساحت زمین:  ۷۹۴۵مترمربع
زیربنای کل: ۳۷۰۰۰مترمربع

موقعیت